Τραπεζίτες, βγαίνουν μόνο μια φορά. Προστατέψτε τους.

Τόσο οι μόνιμοι (στην ηλικία των 5μισυ-6 ετών) όσο και οι νεογιλοί που ανατέλλουν μετά το δεύτερο έτος, έχουν πολύ βαθιές αύλακες που εκεί συσσωρεύονται τροφές και μικρόβια που δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε με την οδοντόβουρτσα. Συνήθως εκεί, στο βαθύτερο σημείο ξεκινάει η τερηδόνα. Πάντα...

Read More

His first tooth!

The baby's first tooth errupts at around 6 months of age. Many times, there are babies whose teeth can errupt at 4 months and others by the first year or a little later. All this is considered normal. Rarely a baby can be born with...

Read More

Το πρώτο του δοντάκι!

Το πρώτο δόντι του μωρού ανατέλλει γύρω στους 6 μήνες. Πολλές φορές υπάρχουν μωρά που τα δόντια τους μπορεί να ανατείλουν στους 4 μήνες και άλλα στο πρώτο έτος ή και λίγο πιο μετά. Όλα αυτά θεωρούνται φυσιολογικά. Σπάνια επίσης συμβαίνει να γεννηθεί το μωρό...

Read More