Τραπεζίτες, βγαίνουν μόνο μια φορά. Προστατέψτε τους.

Τραπεζίτες, βγαίνουν μόνο μια φορά. Προστατέψτε τους.

Τόσο οι μόνιμοι (στην ηλικία των 5μισυ-6 ετών) όσο και οι νεογιλοί που ανατέλλουν μετά το δεύτερο έτος, έχουν πολύ βαθιές αύλακες που εκεί συσσωρεύονται τροφές και μικρόβια που δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε με την οδοντόβουρτσα. Συνήθως εκεί, στο βαθύτερο σημείο ξεκινάει η τερηδόνα. Πάντα στους μόνιμους τραπεζίτες, αλλά και ορισμένες φορές στους νεογιλούς τοποθετείται ένα ειδικό βερνίκι που κλείνει τις αύλακες και προστατεύει το δόντι από την εμφάνιση τερηδόνας. Το ειδικό αυτό βερνίκι τοποθετείται από την παιδοδοντίατρο και ονομάζεται προληπτική επικάλυψη (sealant).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.