Τραπεζίτες, βγαίνουν μόνο μια φορά. Προστατέψτε τους.

Τόσο οι μόνιμοι (στην ηλικία των 5μισυ-6 ετών) όσο και οι νεογιλοί που ανατέλλουν μετά το δεύτερο έτος, έχουν πολύ βαθιές αύλακες που εκεί συσσωρεύονται τροφές και μικρόβια που δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε με την οδοντόβουρτσα. Συνήθως εκεί, στο βαθύτερο σημείο ξεκινάει η τερηδόνα. Πάντα στους μόνιμους τραπεζίτες, αλλά και ορισμένες φορές στους νεογιλούς τοποθετείται ένα ειδικό βερνίκι που κλείνει τις αύλακες και προστατεύει το δόντι από την εμφάνιση τερηδόνας. Το ειδικό αυτό βερνίκι τοποθετείται από την παιδοδοντίατρο και ονομάζεται προληπτική επικάλυψη (sealant).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Molars errupt only once. Protect them.

Both permanent (at the age of five and a half years) and primary molars (that emerge after the second year), have very deep grooves that accumulate food and germs that can not be removed with a toothbrush. Usually there, at the deepest pit, dental caries begin. So a sealant is placed to protect the occlusal surtfaces of all permanent molars and some of the primary molars. A sealant is a varnish that permanently seals out debris and bacteria that can cause decay on the occlucal surface of posterior teeth.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.