Το παιδί θέλει να βουρτσίζει τα δόντια μόνο του. Νομίζω, ότι τα καταφέρνει! Να το αφήνω;

Είναι ωραίο να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να καθαρίζουν μόνα τα δόντια τους. Όμως, επειδή μέχρι την ηλικία των 8 ετών το χεράκι τους δεν είναι αρκετά επιδέξιο ώστε να πλένει αποτελεσματικά τα δόντια, κάποιος ενήλικας θα πρέπει να ξανακάνει – το βραδινό κυρίως βούρτσισμα – από την αρχή. Προσέξτε, να το κάνετε με τρόπο χαρούμενο, να βρείτε έναν έξυπνο τρόπο που να το διασκεδάζει και να το ενθαρρύνει, χωρίς να καταλάβει πως εσείς κάνετε όλη τη δουλειά.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

The child wants to brush his/her teeth on his/her own. I think he/she knows how to do it! Should I leave him/her?

It is nice to encourage children to take the initiative to brush their own teeth. But due to the fact that by the age of 8 their hand doesn’t have the motor skills necessary to brush their teeth effectively, an adult will have to do it again – mostly in the evening – from the beginning. Be careful to brush in a fun way, without the child realizing that you are the one doing all the work.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.