Το βούρτσισμα των δοντιών! Νεογέννητα μέχρι 3,5 ετών

Το βούρτσισμα των δοντιών ξεκινά από τη γέννηση καθαρίζοντας τα ούλα του μωρού με μια καθαρή, υγρή γάζα μετά από κάθε γεύμα. Όταν αρχίζουν να ανατέλλουν τα πρώτα δόντια εγκαταλείπουμε τη γάζα και αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε παιδική οδοντόβουρτσα με μικρή (μέγεθος κόκκου ρυζιού) ποσότητα οδοντόκρεμας που να περιέχει 1000ppm φθορίου. Πλένουμε τα δόντια του μωρού με αυτή την μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας πρωί και βράδυ, μέχρι περίπου την ηλικία των τρεισήμισι ετών, δηλαδή μέχρι το παιδί να μπορεί να ξεπλύνει καλά.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tooth brushing! Newborns up to 3,5 years old.

Tooth brushing starts at birth by cleaning your baby’s gums with a clean, damp gauze after each meal. When the first teeth start to errupt, we stop the gauze and start using a toothbrush with a small (rice grain size) amount of toothpaste containing 1000ppm of fluoride. We brush the baby’s teeth with this small amount of toothpaste in the morning and in the evening, until about the age of three and a half, that is, until the child can rinse well.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.