Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία του ασθενή κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας;

Ίσως ο βαθμός συνεργασίας του παιδιού είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της ορθοδοντικής θεραπείας. Γι’ αυτό έχει σημασία να αισθάνεται ο γονιός, και κατ’ επέκταση το παιδί σε δεύτερο στάδιο, εμπιστοσύνη και να έχουν καλή σχέση με το γιατρό που έχουν επιλέξει για τη διαδικασία της ορθοδοντικής θεραπείας.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.