Είναι απαραίτητο να φροντίσουμε τα πρώτα δόντια του παιδιού εφόσον αυτά θα αλλάξουν σύντομα;

Τα νεογιλά δόντια ξεκινούν να ανατέλλουν από την ηλικία των 6 μηνών και ολοκληρώνονται στην ηλικία των 3 ετών περίπου. Τα 4 μπροστινά νεογιλά δόντια πάνω και κάτω θα αλλαχθούν μεταξύ 6-8 ετών, τα πίσω όμως νεογιλά δόντια θα παραμείνουν στο στόμα μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Αυτό είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και για να μπορέσουν να είναι γερά χρειάζονται φροντίδα. Τα νεογιλά δόντια είναι πιο ευαίσθητα από τα μόνιμα. Η τερηδόνα όταν ξεκινά προχωράει πολύ γρήγορα και μπορεί εύκολα να φτάσει στο νεύρο, να δημιουργήσει νέκρωση και απόστημα που θα επηρεάσει το μόνιμο δόντι που ακολουθεί.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.