Προληπτική Ορθοδοντική Αντιμετώπιση

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του οδοντιάτρου για παιδιά και ιδιαίτερα του παιδοδοντικού ιατρείου μας,

είναι η καθοδήγηση των δοντιών ενός παιδιού σε ομαλή σύγκλειση, στο καθορισμένο στάδιο στοματικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται. Αυτό απαιτεί την συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού, από μικρή ηλικία και του τρόπου με τον οποίο “αλλάζονται” τα δόντια. Η παιδοδοντίατρος αναγνωρίζει τις αποκλίσεις από το φυσιολογικό, τις παρεμβολές στην ομαλή μετάβαση από την νεογιλή (παιδική) στην μόνιμη οδοντοφυϊα και μπορεί να ορίσει πότε και πώς αυτά τα εμπόδια πρέπει να απομακρυνθούν.

Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού το ιατρείο μας σας προσφέρει την, πάνω από 15 χρόνια, εμπειρία του σ’ αυτό τον σημαντικό τομέα της παιδοδοντιατρικής ειδικότητας.

Σας προσκαλούμε να ενημερωθείτε από την γιατρό, πώς η ορθοδοντική θεραπεία παρέχεται σε ένα σύγχρονο παιδοδοντικό ιατρείο, Επίσης, πώς μπορεί να διαφέρει από το παρελθόν, ειδικά σε σχέση με τα οφέλη που μπορεί να προσκομίσει ένας νεαρός ασθενής από αυτό που ονομάζουμε Early Comprehensive Orthodontic Treatment.

φροντίζουμε το μέλλον του παιδιού σας