Προληπτικές Επικαλύψεις

Οι προληπτικές επικαλύψεις είναι ένα άχρωμο ή έγχρωμο βερνίκι που τοποθετείται στις μασητικές επιφάνειες των οπισθίων δοντιών.

Επικαλύπτει τις βαθιές αύλακες «κλειδώνοντας» τις τροφές και τα βακτηρίδια έξω από το δόντι μειώνοντας το ρίσκο για τερηδόνα.

Οι προληπτικές επικαλύψεις είναι ένα άχρωμο ή έγχρωμο βερνίκι που τοποθετείται στις μασητικές επιφάνειες των οπισθίων δοντιών.

Επικαλύπτει τις βαθιές αύλακες «κλειδώνοντας» τις τροφές και τα βακτηρίδια έξω από το δόντι μειώνοντας το ρίσκο για τερηδόνα.

Η διαδικασία τοποθέτησης των sealants στο ιατρείο μας έχει ως εξής:

  • Τοποθετείται ειδικό “αδιάβροχο” (απομόνωση) γύρω από το δόντι, ώστε να το απομονώσει από την υγρασία της στοματικής κοιλότητας.
  • Στην συνέχεια απομακρύνονται με την αεραποτριβή (air abrasion) τα υπολείμματα τροφών και το δόντι ελέγχεται σε μεγέθυνση με την ενδοστοματική κάμερα. Αν υπάρχει αρχόμενη τερηδόνα αφαιρείται με την αεραποτριβή και το δόντι ελέγχεται ξανά μέσα από την ενδοστοματική κάμερα.
  • Τέλος αδροποιούνται οι αύλακες του δοντιού, τοποθετείται το υλικό του sealant και πολυμερίζεται με ειδικό φως.

Η διαδικασία τοποθέτησης των sealants στο ιατρείο μας έχει ως εξής:

  • Τοποθετείται ειδικό “αδιάβροχο” (απομόνωση) γύρω από το δόντι, ώστε να το απομονώσει από την υγρασία της στοματικής κοιλότητας.
  • Στην συνέχεια απομακρύνονται με την αεραποτριβή (air abrasion) τα υπολείμματα τροφών και το δόντι ελέγχεται σε μεγέθυνση με την ενδοστοματική κάμερα. Αν υπάρχει αρχόμενη τερηδόνα αφαιρείται με την αεραποτριβή και το δόντι ελέγχεται ξανά μέσα από την ενδοστοματική κάμερα.
  • Τέλος αδροποιούνται οι αύλακες του δοντιού, τοποθετείται το υλικό του sealant και πολυμερίζεται με ειδικό φως.

φροντίζουμε το μέλλον του παιδιού σας